Skatuves aizkaru tīrīšana
Īslīces Kultūras nama skatuves aizkaru tīrīšana

 

 

 

Jaunpiebalgas Kultūras nama  aizkaru tīrīšana
Jaunpiebalgas Kultūras nama skatuves aizkaru tīrīšana

 

 

 

Krēslu tīrīšana, Jaunpiebalga, Kultūras nams
un arī krēslu tīrīšana